9 iyul 2024 at 13:48
Jurnalist kodu: 5564
Xəbər kodu: 85534434
T T
0 Persons
Ərdəbillilər ölkədə əzadarlıq hərəkatının yaradıcılarıdır

Tehran - İRNA - Ərdəbilin 6 məhəlləsinin (rayonunun) qəyyumlar şurasının üzvü və dini məsələlər üzrə tədqiqatçı Böyük Camei Ədəbil şəhərində əzadarlıq qaydası ilə bağlı bəzi məlumatlar təqdim edib və deyib: Ərdəbillilər Əhli-beytə (ə), xüsusən də Həzrət İmam Əliyə (ə) olan səmimiyyəti ilə ölkədə əzadarlıq hərəkatının banisi və şiə mədəniyyətinin yayıcısı oldular.

Ərdəbilin Darul-İrşad əzadarlığının 3 xüsusi xüsusiyyəti var ki, bunlar arasında öz növbəsində bənzərsiz olan əzadarlıqda xalqın səmimiyyətini və ölkəmizdə Əba-Abdullah İmam Hüseynin (ə) əzadarlıq hərəkatının dirçəlməsi I Şah İsmayılın şiə mədəniyyətini və maarifini dirçəltmək üçün böyük hərəkatına dəstək olaraq ayağa qalxan xalqın səmimiyyəti və şiə məzhəbi İranın rəsmi məzhəbi olaraq Şah İsmayıl Səfəvi tərəfindən möhkəmləndirildi. 

Buna görə də Ərdəbillilər Əhli-beytə (ə), xüsusən də Həzrət İmam Əliyə (ə)  qarşı göstərdikləri səmimiyyətlə ölkədə əzadarlığın banisi və şiə mədəniyyətinin yayıcısı oldular. 

Ərdəbillilər ölkədə əzadarlıq hərəkatının yaradıcılarıdır

Bu il də ərdəbillilər Qurban bayramı gecəsindən əzadarlığa başladılar və Ali Qapı məhəlləsi Ərdəbilin altı məhəlləsinin yolunda Müslim bin Əqilin şəhadət mərasimini çox əzəmətli keçirdi və əzadarlığın zirvəsi Ərdəbilin tarixi bazarı yolunda Camiə məscidi qarşısında oldu. 

Ərdəbildə əzadarlığın elmi nəzmi və intizamı öz növünə görə bənzərsizdir və altı məhəllə öz tabeliyində olan bütün şöbələrin işlərinin nizam-intizamını öz üzərinə götürmüş və əsrlər boyu bu nizam hətta saat və dəqiqəsi ilə həyata keçirilmişdir. 

Ərdəbillilər ölkədə əzadarlıq hərəkatının yaradıcılarıdır

200-dən çox məhəllə Ərdəbilin 6 məhəlləsinə aiddir, onların əzadarlıqları hər il xüsusi nəzmlə və Ərdəbil valisinin bir əsr əvvəl qəyyumlar şurası heyətləri ilə imzaladığı müqaviləyə əsasən keçirilir. 

Ərdəbil əzadarlığının üç əsas hissəsi var ki, onlardan biri də Ərdəbil Camiə məscidində Məhərrəmdən əvvəl və Zilhiccə ayının 27-də keçirilən teşt qoyulması mərasimidir. Bunun ardınca istisnasız olaraq Ərdəbildəki bütün məscidlərdə teşt qoymaq ayinini yerinə yetirirlər. 

Ərdəbil əzadarlığının başqa bir hissəsi də Məhərrəm ayının 2-dən 8-ə kimi altı məhəllə öz tərkibindəki məhəllələrlə bazara tərəf hərəkət edir köhnə Ərdəbil bazarının içərisində əzadarlıq edən xüsusi nizam-intizam əsasında əzadarlıq dəstələrinin yürüşlərinin hərəkəti ilə bağlıdır. 

Məhərrəm ayının ikinci günü sıraları 400 nəfərə çatan “Unçu Meydan” məhəlləsinin əzadarları öz şöbələri və yarımqrupları ilə birlikdə bazara, sonrakı günlərdə isə Sərçeşmə, Əli Qapı, Pir Əbdülməlik, Oçdukan və Tuva məhəllələri bazara gəlib əzadarlıq edirlər. 

Bu əzadarlıqlarda zəncir vurma ilə yanaşı, iki qrup sinə vuranlar növbə ilə Yəhyəvi, Münzəvi və Ənvər kimi böyük şairlərin qələmə aldığı xüsusi şeirləri oxuyurlar. O, cümlədən: 

Hüseyn payəndə etdi əs-Sələvati 

Hüseyn qərqi-bəla, simasi xəndan, 

Hüseyndən qaldı İslamin nicati... 

Yaxud; 

Ay batdı, sübh açıldı, Zeynəb nəvayə gəldi 

Zəhra dedi: “Hüseyn vay!” Aləm sədayə gəldi 

“Ləbbeyk, Hüseyn ləbbeyk” sədası ilə sinə vurma əzadarlığı növbəsi sonrakı dəstəyə təhvil verilir.

Sizin rəyiniz

You are replying to: .