Yəzd şəhərinin cənub-şərqində yerləşən Fəhrac kəndi İslamdan əvvələ qədər uzanan qədim insan məskənlərindən biridir.  Bu kənd müxtəlif tarixi, mədəni və təbii attraksionlara malikdir.  Əhəməni, Parfiya və Sasani dövrlərinə aid 102 tarixi yadigarı olan Fəhrac İranın şöhrət və əzəmət xəzinəsidir.  Bura dünyanın birinci dərəcəli tarixi şəhərlərindən biridir.

3 may 2024, 17:05

Sizin rəyiniz

You are replying to: .