“Çamim” Xuzistan əyalətinin Həmidiyyə kəndlərindən biridir, burada səhra qumlarını, çay sularını və meşə ağaclarını bir arada görə bilərsiniz. Bu ərazinin müxtəlif canlı aləmi çox cazibəli və xüsusidir və qiymətli buynuzlu gürzə növlərinin yaşayış yerlərindən biridir. Nəsli kəsilməyə məruz qalan bu möhtəşəm heyvan daha çox Xuzistanın qumluqlarında görünür.

7 iyn 2024, 21:43

Sizin rəyiniz

You are replying to: .