Gülüstan vilayətinin kənd təsərrüfatı ərazilərinin 65.000 hektardan çoxu çəltik əkini üçün ayrılıb. Bu çəltik sahələrinin təxminən 2%-i Vətən kəndində Xormarud çayı boyunca becərilir. Gülüstan əyalətinin Azadşəhr şəhərinin Çeşməsaran məntəqəsində yerləşən və Xoş Yaylaq beynəlxalq yoluna bitişik olan Vətən kəndi gözəl təbiəti və terraslı çəltik sahələri ilə Gülüstan vilayətinin gözəl mənzərəli ərazilərindən biridir.

8 iyl 2024, 16:01

Sizin rəyiniz

You are replying to: .